Räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs ansluter till Räddningscentralen Stockholms län

Nyhet 2022-12-05
Från 6 december ansluter sig räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs till ett nytt samarbete om utalarmering och ledning med Södertörns brandförsvarsförbund.

Samarbetet innebär att räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs ansluter till det räddningsledningssystem som Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst redan verkar i tillsammans. Det betyder att räddningsstyrkor från respektive räddningstjänst larmas ut och leds från den gemensamma räddningscentralen i Lindvreten, söder om Stockholm, och som drivs av Södertörns brandförsvarsförbund.

- De samlade resurserna ska användas så effektivt som möjligt oavsett kommuntillhörighet och bidra till att uppnå ett så bra resultat för medborgarna som möjligt vid en händelse. Den eller de räddningsstyrkor som är snabbast, tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet, poängterar räddningstjänstchefen Henrik Lindström. 

Med ett gemensamt räddningsledningssystem ökar organisationerna sin samlade förmåga till att genomföra och över tid leda stora eller flera parallella räddningsinsatser samtidigt som beredskap för nya larm upprätthålls.

----------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Henrik Lindström, räddningschef
Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00, henrik.lindstrom@sbff.se

Tillbaka till arkivet