Rengöring av spisfläkt

Nyhet 2018-04-09
De senaste dagarna har vi fått ett flertal samtal från våra kommuninvånare som undrar över rengöring av spisfläktar i privatbostäder. Ett företag har kontaktat våra kommuninvånare med besked om att kommunen kräver att alla hushåll ska få sin spisfläkt och dess imkanal kontrollerad, mot en kostnad. Så vad gäller?

Tidigare hade kommunen det ansvaret och sotaren kom regelbundet för att rengöra även denna kanal. Sedan 2004 är det inte längre ett lagkrav på att spisfläktar ska rengöras med jämna mellanrum. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att spisfläkten och dess imkanal som går från köksspisens fläkt underhålls och är ren. 

Rengöringen är nu något du antingen gör själv eller beställer av en entreprenör. Det finns inte heller något krav på hur ofta kanalen ska rengöras, utan det beror givetvis på hur snabbt det samlas smuts och fett (eller använd partiklar) i den. Det beror till viss del på hur ofta du rengör spisfläktens filter, så det är viktigt att hålla detta filter rent.

Har du däremot en eldstad eller värmepanna som används ska sotning och brandskyddskontroll utföras enligt lag.

Mer information om utförare, frister och gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll hittar du här.

Tillbaka till arkivet