rescEU – Europas beredskapsreserv

Nyhet 2020-01-17
I mars 2019 trädde rescEU ikraft. Det innebär en förstärkt gemensam kapacitet att hantera kriser, med extra resurser. Dessa ska kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda. I ett första skede handlar det om resurser för skogsbrandsbekämpning från luften. Men rescEU rör även händelser inom området farliga ämnen (CBRNE, dvs kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser) samt inom området katastrofmedicin.

Under sommaren 2018 ställdes Sverige inför skogsbränder som saknade motstycke i historien. Myndigheterna utlöste EU:s civilskyddsmekanism. Efter utbrotten av bränder i juli månad använde sig Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Polen och Portugal av flygplan och nödvändig utrustning för att hjälpa Sverige att hejda lågorna och rädda människors liv.

”Efter omfattande skogsbränder 2018 har Sveriges beredskap stärkts väsentligt. RescEU är ett viktigt komplement till vår nationella beredskap. Sverige var det första landet att ge besked om att bidra med resurser till rescEU. Det är viktigt att EU har en bra kapacitet vid större katastrofer.” Citat av Sveriges inrikesminister Mikael Damberg.

Läs mer om rescEU

Tillbaka till arkivet