Rökspridning från Kassmyra avfallsanläggning i Botkyrka

Nyhet 2018-03-08
Sedan inledningen av veckan har området runt avfallsanläggningen i Kassmyra drabbats av en besvärande röklukt som beror på en glöd och förkolningsprocess i de flishögar som förvaras och hanteras på området.

Brandförsvaret har varit på plats tillsammans med miljöenheten för att bedöma behovet av åtgärder. Detta har mynnat ut i en strategi som företaget nu arbeta med för att lösa problematiken med rök och lukt i området. Det arbete som ska genomföras och som nu pågår är att minska ner flishögarna genom att gräva bort friskt obränt material och placera på annan plats. Glöd och eventuellt brinnande material som grävs fram släcks med små mängder vatten eller med snö. Detta arbeta medför att kraftigare rökutveckling och lukt kan förekomma fram till dess att det mesta av glödhärdarna har släckts ner. Avfallsanläggningen har egna resurser för att hantera detta och arbetet beräknas pågå veckan ut.  

Vår bedömning är att det inte ska vara någon hälsofara att vistas ute i området runt Kassmyra avfallsanläggning. Dock kan lukten upplevas som både obehaglig och störande.

Tillbaka till arkivet