Rullbandstest för sökande till SMO-utbildningen

Nyhet 2022-10-13
Hösten 2022 har vi dessvärre inte möjlighet att erbjuda rullbandstest på våra brandstationer. Vi arbetar vidare med att hitta lösning som möjliggör att vi kan återuppta rullbandstester för sökande till SMO-utbildningen under 2023.

Vi hänvisar i stället till Storstockholms brandförsvar och Brandkåren Attunda

Tillbaka till arkivet