Så förbereder du dig för strömavbrott

Nyhet 2022-11-02
Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

krisinformation.se och energimyndigheten.se finns tips och råd på hur du kan förbereda dig vid ett längre el-, gas- och värmeavbrott.

 

 

Tillbaka till arkivet