Samverkan över länsgränsen

Nyhet 2018-11-28
Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst inleder ett samarbete om att larma ut och leda räddningsstyrkor i ett gemensamt ledningssystem som sköts från Räddningscentralen i Stockholms län. Samarbetsavtalet börjar gälla den 1 januari 2020.

De båda räddningstjänsterna kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem, vilket innebär att räddningsstyrkorna från respektive räddningstjänst larmas ut och leds från den gemensamma räddningscentralen i Lindvreten, söder om Stockholm, som drivs av Södertörns brandförsvarsförbund.

- Antalet händelser har ökat i vår region de senaste åren och genom det här samarbetet får vi en mer robust ledning och en effektivare räddningstjänst. Vi kommer att ingå i ett större sammanhang med bättre förmåga att leda flera samtidiga insatser eller komplexa räddningsinsatser, säger Patrik Kullman, räddningschef på Sörmlandskustens räddningstjänst.

De samlade resurserna ska användas så effektivt som möjligt oavsett kommuntillhörighet och bidra till att uppnå ett så bra resultat för medborgarna som möjligt vid en händelse. Den eller de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet.

- Samarbetet med Sörmlandskustens räddningstjänst kommer att underlätta vårt arbete över respektive kommungräns. Vi kommer att kunna bidra med fler ledningsnivåer och vår organisation kommer att berikas med nya medarbetare, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Samarbetsavtalet undertecknades den 28 november av räddningschef Patrik Kullman och brandchef Lars-Göran Uddholm på Räddningscentralen i Lindvreten. 

Kontakt

Södertörns brandförsvarsförbund
Lars-Göran Uddholm, brandchef
Tel: 08-721 22 90
E-post: lars-goran.uddholm@sbff.se

Sörmlandskustens räddningstjänst
Patrik Kullman, räddningschef
Tel: 0155-24 75 02
E-post: patrik.kullman@nykoping.se

 

I Södertörns brandförsvarsförbund ingår Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Läs mer om oss 

I Sörmlandskustens räddningstjänst ingår Oxelösund, Trosa, Gnesta och Nyköping kommun. Läs mer på www.nykoping.se/raddningstjanst

Tillbaka till arkivet