Signal för viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Nyhet 2021-09-06
I dag kl. 15.00 testas Signalen Viktigt meddelande via de utomhusaggregat (tyfoner) som finns i de flesta städer och tätorter. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

I dag testas signalen - om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. I dag följs meddelandet av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Läs mer om VMA.

 

 

Tillbaka till arkivet