Skärpt eldningsförbud  i Stockholms län - brandrisken har nått extrema nivåer

Nyhet 2021-07-22
Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat att införa skärpt eldningsförbud från och med fredag den 23 juli kl. 08.00.

Vad gäller vid skärpt eldningsförbud?

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Nu måste vi alla ta vårt ansvar och hjälpas åt. En brand under dessa förhållanden kan bli mycket svårsläckt.

Kom ihåg att det är alltid du som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Affisch och bild med information om skärpt eldningsförbud

Använd gärna vår affisch eller bild för att sprida information om skärpt eldningsförbud. Skriv gärna ut och dela vidare eller sätt upp på lämpliga platser!

Affisch 

Bild 

Mer information 

Mer information finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida. 

Tillbaka till arkivet