Södertörns brandförsvarsförbund är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001

Nyhet 2019-03-11
Efter ett antal års arbete med att införa ett miljöledningssystem är Södertörns brandförsvarsförbund nu miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001.

Certifikatet gäller för räddningstjänst, utryckande verksamhet och förebyggande arbete inom förbundets medlemskommuner, brandstationer och larmcentral.    

- Efter en målmedveten miljösatsning är nu Södertörns brandförsvarsförbund miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta har vi lyckats bli genom ett stort engagemang från personalens sida och vår miljöstrateg, att utbildningsinsatser har genomförts samt att tydliga miljömål för verksamheten har tagits fram, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

För att bli certifierad enligt ISO 14001 måste en del kriterier uppfyllas, varav det viktigaste är att inneha ett ledningssystem som är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Ledningssystemet ska underhållas löpande och visa att vi aktivt arbetar för att minska negativ miljöpåverkan som vår verksamhet bidrar till.

Certifieringen omfattar verksamheten som bedrivs inom medlemskommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Här kan du ladda ned certifikatet.

 

För ytterligare information, kontakta:

Froukje Bouius, jurist och miljöstrateg
Tel: 08-721 22 00
E-post: froukje.bouius@sbff.se

 

Tillbaka till arkivet