Södertörns brandförsvarsförbund genomför organisationsförändringar

Nyhet 2019-09-13
Vid direktionssammanträdet fredag den 13 september beslutade direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund att ny minimibemanning på Sorunda brandstation ska gälla från och med 1 januari 2020 och att förbundets beredskapsstyrka ska avvecklas senast per den 1 januari 2020.

Förändringarna innebär att på deltidsstationen Sorunda i Nynäshamns kommun kommer grundbemanningen från och med årsskiftet att vara ett befäl och fyra brandmän vilket motsvarar samma numerär som på förbundets andra deltidsstationer i Järna och Nykvarn. Idag har Sorunda brandstation en grundbemanning om ett befäl och fem brandmän.   

Beslutet att avveckla beredskapsstyrkan innebär att fyra brandmän som har haft beredskap i bostaden eller på annan plats för att inom en timme kunna inställa sig och bemanna en brandbil på någon aförbundets brandstationer inte kommer att finnas tillgänglig som en extra resurs. Däremot kommer förbundet att fortsättningsvis tillfråga lediga brandmän att frivilligt förstärka organisationen vid behov.    

- Att besluta om organisationsförändringar är aldrig önskvärt men vi ser att det är nödvändigatt vidta aktiva åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader för att få en budget i balans inför verksamhetsåret 2020. I sammanhanget är det också viktigt att poängtera att förändringarna inte påverkar antalet tjänster, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund. 

Organisationsförändringarna ligger till följd av en omarbetad budget som i större grad motsvarar reella behov och en verksamhetsplan för år 2020 som är baserad på de målsättande inriktningar som finns i förbundets handlingsprogram 2020-2023.  

För mer information kontakta 

Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund, tel0708-54 58 90 alternativt Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Södetörns brandförsvarsförbund, tel. 0708-54 58 96.  

Om Södertörns brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbund bildades 1993 genom en sammanslagning av räddningstjänsten i fyra kommuner i södra Stockholms län. I dag ansvarar vi för räddningstjänsten i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Vårt uppdrag är att bidra till att våra kommuninvånare känner sig trygga och säkra i sin kommun. 

   

Tillbaka till arkivet