Södertörns brandförsvarsförbund står upp för metoo-uppropet #LarmetGår

Nyhet 2017-11-28
Metoo-uppropen​ har på kort tid synliggjort hur kvinnor världen över utsätts för trakasserier på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Uppropet visar att sexuella övergrepp, trakasserier, kränkningar och maktmissbruk finns överallt i samhället och så även inom räddningstjänsten. Sedan några dagar lever #LarmetGår där berättelser om övergrepp i vår bransch samlas.

- Det jag läser gör mig ledsen och jag berörs över de fruktansvärda saker som de som skriver har fått utstå. Alla ni som vittnar är modiga och det är viktigt att era berättelser synliggörs. Detta måste få ett slut och det är vårt ansvar som chefer att se till att det blir så, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund. 

På Södertörns brandförsvarsförbund gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Det är ett allvarligt hot mot medarbetares arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet.

- Det gäller kränkningar avseende både män och kvinnor och oavsett vilken form. För mig är det en självklarhet att stå upp i dessa frågor och jag förväntar mig detsamma från mina medarbetare och övriga kollegor i branschen. Jag vill också se aktiva åskådare som reagerar när gränser passeras, säger Lars-Göran Uddholm​.

Kontakt

​Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund
Tel: 08-721 22 90
Skicka e-post till Lars-Göran Uddholm 

Pressmeddelande 2017-11-27

Tillbaka till arkivet