Sotning och brandskyddskontroll i Huddinge kommun

Nyhet 2015-06-05
Det har kommit till vår kännedom att fastighetsägare i Huddinge kommun får brev angående sotning och brandskyddskontroll från ett företag som heter Sotningstjänst i Sverige AB. Där framgår att fastighetsägaren är skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll blir utfört.

Den informationen är inte korrekt. Det är kommunen som ska se till att sotning och brandskyddskontroll blir genomförd.

Sotningstjänst i Sverige AB har inte delegation att utföra brandskyddskontroll i Huddinge kommun. Vi vill uppmärksamma fastighetsägare i Huddinge kommun att detta är en privattjänst som säljs och är inte en del av vår myndighetsutövning. Kommunens avisering av sotning och brandskyddskontroll kommer att ske som vanligt från Huddinge sotningsdistrikt, Börje Sjöberg.

Kontaktuppgifter till våra sotningsdistrikt

Tillbaka till arkivet