Tillsammans för en effektivare räddningstjänst

Nyhet 2020-02-06
Under onsdagen möttes ett tjugotal chefer från Stockholms läns räddningstjänster för att diskutera viktiga framtidsfrågor och se över hur man kan stärka samarbetet i länet. Ett brett spektra av områden diskuterades under det heldagslånga och banbrytande mötet.

Under dagen, som gick under ledorden hållbarhet, ödmjukhet och flexibilitet, tog representanterna från de fyra räddningstjänsterna ett viktigt och gemensamt steg på vägen mot en starkare och effektivare räddningstjänst i länet.

– Det vi gör idag är unikt och början på ett nytt kapitel. Genom att tillsammans blicka framåt kan vi identifiera gemensamma lösningar som stärker regionens samlade förmåga och tryggheten i samhället, sa Magnus Wallin, chef för Räddningstjänsten i Norrtälje.

– Jag tror det är helt nödvändigt att utöka vårt samarbete. Vägen framåt bygger på öppenhet och god kommunikation där vi delar erfarenheter och kunskap med varandra, sa Hillevi Engström, förbundsdirektör för Södertörns brandförsvarsförbund.

Syftet med onsdagens möte var inte att fatta beslut, utan snarare att dela perspektiv, stärka banden mellan organisationerna och identifiera nya samarbets- och utvecklingsområden. Nästa steg i processen blir att analysera och konkretisera de idéer och förslag som växte fram under dagen.

– Det finns en gemensam vilja och engagemang bland oss och jag ser fram emot att ta detta vidare och börja omsätta tanke i handling sa Martin Öhrstedt, förbundsdirektör för Brandkåren Attunda.

– Jag är glad och tacksam över att vi för första gången har kunnat samla så många chefer från räddningstjänsterna i Stockholms län. Det är ett viktigt spadtag vi nu tar tillsammans på vägen mot en ännu mer effektiv räddningstjänst där vi med förenade krafter skapar trygghet för kommuninvånarna, sa Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Tillbaka till arkivet