Tillsammans gör vi Huddinge tryggare 2018

Nyhet 2018-01-18
Fotpatrullerande poliser, fartgupp och kroginspektioner är bara några exempel på åtgärder som lokalpolisen i Huddinge, Södertörns brandförsvarsförbund och Huddinge kommun tillsammans genomför under året för att skapa lugn och ordning.

Varje år utformar lokalpolisen i Huddinge, Södertörns brandförsvarsförbund och Huddinge kommun medborgarlöften som en del av arbetet med att öka tryggheten för kommuninvånarna.

Undersökningar och medborgardialoger visar att i delar av kommunen känner sig många otrygga på grund av mörka och skräpiga miljöer eller ungdomsgäng. Även höga hastigheter i bostadsområden och körning med mopeder och andra fordon på gångvägar lyfts upp som problem.

– Alla som bor i Huddinge ska känna sig trygga. Vi har därför lagt stor vikt vid de synpunkter som invånare framfört i medborgardialoger och resultat från olika trygghetsundersökningar och redan förra året utformade vi löften till invånarna. Löften som vi har hållit och nu bygger vi på dem för 2018, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Fotpatrullerande poliser, fartgupp och kroginspektioner

Polisen genomför därför insatser varje fredags- och lördagskväll under minst 30 av årets helger och fotpatrullerar minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby. Vid minst 40 tillfällen ska socialtjänstens mobila team vara närvarande på fredagskvällar i områden där ungdomar befinner sig.

Hembesök för att förhindra brand

Nytt för i år att kommunen genomför 70 stycken tillsynsbesök på krogar och restauranger, varav 20 med någon av de andra aktörerna samt tillsyn av tobaksförsäljning på 80 ställen. Södertörns Brandförsvarsförbund ska genomföra 500 hembesök för att berätta om hur brand kan förhindras.

– Hembesöken görs av våra brandstyrkor. Det personliga mötet, att skapa en dialog och ett samtal om brandrisker i bostaden, har visat sig vara en framgång. Syftet med hembesöken är att den boende ska få kunskap om hur man förebygger att det börjar brinna, upptäcker en brand i ett tidigt skeende och hur man ska agera om det börjar brinna, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund.

Hastigheten ska dämpas

Kommunen kommer också att genomföra hastighetsdämpande åtgärder, till exempel upphöjningar och avsmalningar för att sänka hastigheten.

– Vi vill också involvera invånarna mer och polisen kommer via sociala medier fråga invånarna var man vill att hastigheten ska kontrolleras. Vid minst fyrtio tillfällen kommer polisen ha hastighetskontroller på sådana platser, säger Reine Berglund, gruppchef i lokalpolisområde Huddinge, som hanterar polisens facebooksida och ofta syns till fots i Huddinge.

Tillbaka till arkivet