Uppdatering av dokumentet Rök- och luftmätningar i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyhet 2021-02-05
Dokumentet avser redovisa genomförda rök- och luftmätningar och dess resultat med koppling till branden på fastigheten Ström 1:1 i Kagghamra, Botkyrka kommun.

Dokumentet avgränsas till att enbart redovisa de rök- och luftmätningar som skett med räddningstjänsten som utförare och/eller beställare utifrån att räddningstjänst föreligger inom ramen för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppdaterat dokument 5 februari 2021

Uppdaterat dokument 22 januari 2021

Dokumentet publicerat den 14 januari 2021

Tillbaka till arkivet