Uppdatering gällande eldningsförbud

Nyhet 2018-07-30
Eldningsförbudet gäller inte längre egen tomt.
Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet om nytt eldningsförbud omfattar hela Stockholms län från och med den 30 juli 2018, klockan 17:00.
 
Det nya beslutet innebär att du, under förutsättning att det sker på ett sätt som omöjliggör brandspridning får grilla på din egen tomt eller din innergård förutsatt att värden tillåter det. Detsamma gäller balkong/altan.
 
All grillning/öppen låga i naturen, i parker eller tex stranden är fortsatt förbjuden. Du får däremot använda gasköket inuti husvagnen/båten.
 
Det är tillåtet att röka utomhus, under förutsättning att ingen risk för brandspridning föreligger. Var extremt försiktig med var dina fimpar tar vägen. Vi vädjar till allmänheten att låta bli helt att röka på platser där en brand lätt tar fäste.
Tillbaka till arkivet