Är du intresserad av våra utbildningar?

Nyhet 2015-01-27
Just nu kan du anmäla dig till utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete och till utbildningen föreståndare för brandfarliga varor.

Systematiskt brandskyddsarbete

På utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete får du lära dig hur ni ska arbeta för att skapa ett bra brandskydd i er verksamhet/på er arbetsplats. Vi pratar om ansvar för brandskydd, om hur du kan bygga upp en brandskyddsorganisation och om hur du ser till att ditt tekniska brandskydd alltid är fungerande.

Nästa kurstillfälle är den 9 april.

Föreståndare för brandfarliga varor

Utbildningen till föreståndare för brandfarliga varor vänder sig till dig som ska vara just föreståndare för brandfarliga varor. På utbildningen får du lära dig mer om lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, om ditt ansvar och om myndighetens tillsyn.

Nästa kurstillfälle är den 18 februari och den 8 april.

Tillbaka till arkivet