Utökat eldningsförbud

Nyhet 2018-07-25
Från och med 25 juli kl 15.30 råder det totalt eldningsförbud i Stockholms län efter beslut från Länsstyrelsen.
Bedömningen av utökat eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att eldningsförbudet är totalt omfattar ALL eldning utomhus, även grillning vid särskilt iordningsställda grillplatser, grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga.

Förbudet gäller tills vidare.

Tillbaka till arkivet