Vår rekrytering av brandmän granskas av Samhällsmagasinet

Nyhet 2015-12-11
Idag publicerade produktionsbolaget Samhällsmagasinet ett reportage, En räddningstjänst i kris?, med fokus på vår rekryteringsprocess.

Vi är övertygande om att vi har kompetenta medarbetare som var och en bidrar med sin kunskap till organisationen så att vi på bästa sätt kan utföra vårt uppdrag. Vi uppskattar den bredd av kompetens våra medarbetare har och viljan att ständigt utveckla vår organisation.   

Vad gäller vår rekrytering av brandmän så har vi valt att rekrytera såväl medarbetare med utbildningen SMO som medarbetare med andra grundläggande förmågor som vi behöver. På så sätt uppnår vi en bred samlad kompetens så att vi på bästa sätt kan lösa vårt uppdrag, både skadeavhjälpande och förebyggande. De som tidigare inte har en brandmansutbildning får den av oss.

Rekryteringsprocessen ses över och förbättras från år till år. Idag är den mer transparent med tydligare krav än tidigare och vi känner oss trygga med att de medarbetare vi anställer motsvarar de krav vi ställer. Trots omfattande rekryteringsprocesser inträffar det att enstaka medarbetare inte motsvarar våra förväntningar och därmed inte får förlängt när den tidsbegränsade anställningen löpt ut.

En annan fråga som oftast kommer upp i samband med rekrytering är våra fysiska tester. Vi ställer samma krav vid nyanställningar som för befintlig personal. Testerna ska klaras. Kandidater som inte klarar testerna kommer inte att få anställning hos oss och redan anställda medarbetare kommer att erbjudas rehabiliteringsprogram.

Om Samhällsmagasinet vet vi inte mer än att det är en nystartad online-TV-satsning som kommer fokusera på granskande reportage och på sikt även nyhetsförmedling.   

Vid eventuella frågor kontakta

Lars-Göran Uddholm, brandchef, Tel 08-721 22 90

Anders Edstam, vice brandchef, Tel 08-721 22 11

Tillbaka till arkivet