Vårt arbete i Kagghamra fortgår

Nyhet 2021-01-08
Räddningsinsatsen i Kagghamra har pågått i drygt två veckor vilket har inneburit att vår personal har bevakat branden och området dygnet runt sedan den 23 december.

Det har under denna period inte förekommit något släckningsarbete. För att säkerställa vår fortsatta förmåga och uthållighet i denna och kommande insatser har beslut fattats att från om den 7 januari utförs bevakningen av området av ett väktarbolag. Dessutom genomför vår personal dagliga platsbesök för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet och en lägesbild lämnas regelbundet till räddningsledaren på vår räddningscentral.        

I praktiken har vårt arbete inte förändrats i och med att ett väktarbolag tar över bevakningen på plats. Vårt arbete med att hitta den bästa lösningen för att hantera branden och minska rökutvecklingen fortgår tillsammans med Botkyrka kommun och andra viktiga aktörer. 

 

Tillbaka till arkivet