Västen som räddar liv - Hälften skulle kunna överleva!

Nyhet 2018-05-21
Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet tillföljd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas.

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

Av de 284 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 142 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och hela 227 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!

Mellan den 18 och 25 maj pågår kampanjen ”Wear It, Sweden!”. Det är tredje året som kampanjen äger rum på initiativ av Svenska Livräddningssällskapet och med en bred uppslutning från framförallt medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet. Det är en manifestation för att få fler att använda flytväst i, på och vid vatten. Ett stort antal organisationer och myndigheter har slutit samman kring budskapet att; ”den bästa flytvästen är den du har på dig, Wear It, Sweden!”. Att använda flytväst är i sig ingen ny företeelse men heller inget som kan tas förgivet. 

Läs mer på Svenska Livräddningssällskapets hemsida

Tillbaka till arkivet