Vi ställer in all extern tillsyns- och utbildningsverksamhet till och med den 31 maj

Nyhet 2020-03-17
Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Södertörns brandförsvarsförbund idag, tisdag den 17 mars, beslutat att ställa in all planerad extern tillsyns- och utbildningsverksamhet till och med den 31 maj 2020.

Beslutet innebär att planerad verksamhet som skolbesök, studiebesök, externa informationsinsatser och utbildningar samt planerad tillsyn inte kommer att genomföras. Beslutet omfattar besök och utbildningar på våra brandstationer likväl som i andra organisationers verksamhetslokaler. 

Södertörns brandförsvarsförbund prioriterar i detta läge vår grundläggande förmåga att leda och bedriva räddningsinsats samt stödja andra viktiga samhällskritiska aktörer. Vårt fokus i denna situation är medborgarens behov av skydd och säkerhet, samt vår egen personals hälsa och säkerhet. Det innebär att räddningstjänst, rådgivning och annan myndighetsutövning fortsättningsvis kommer att utföras enligt ordinarie rutiner och vid behov.  

Vid akuta lägen ska du alltid ringa 112. 

Tillbaka till arkivet