Brand på Tvetatippen

Nyhet 2015-08-10
Just nu pågår en brand på Tvetatippen i Södertälje. Vi har fler enheter på plats och arbete pågår på platsen. I dagsläget är det inte någon spridningsrisk till omkringliggande byggnader.
Tillbaka till arkivet