Pressmeddelande

Nyhet 2015-06-12
Trygghet och säkerhet i fokus när Brandmännens Riksförbund varslar om konflikt

Måndag den 15 juni kl. 06.00 avser Brandmännens Riksförbund påkalla stridsåtgärder då förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting samt Pacta om ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän har strandat. Södertörns brandförsvarsförbund bedömer att en eventuell konflikt i första skedet inte kommer att påverka förmågan att genomföra akuta insatser. Tryggheten och säkerheten för invånarna i medlemskommunerna kommer att vara fortsatt hög.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Tillbaka till arkivet