Sotning och brandskyddskontroll i Haninge kommun

Nyhet 2015-09-08
Det har kommit till vår kännedom att fastighetsägare i Haninge kommun blir uppringda av olika företag som heter Sotningstjänst Sverige AB, Skorstenhantverkare i Sverige AB och Shisab. Dessa tre företag är ett och samma företag och de erbjuder tjänster inom sotning och brandskyddskontroll. Flera fastighetsägare har upplevt obehag av telefonsamtalen då det hotas med konstiga frister och att man är tvungen att utföra rengöring av imkanal i privata bostäder vilket är borttaget ur lagstiftningen. De säger även att provtryckning måste göras vilket bara görs när det är nödvändigt. Företagets/företagens telefonnummer är 08-557 645 43

Det är kommunen som ska se till att sotning och brandskyddskontroll blir genomförd. Sotningstjänst Sverige AB, Skorstenhantverkare i Sverige AB och Shisab har inte delegation att utföra brandskyddskontroll i Haninge kommun. Vi vill uppmärksamma fastighetsägare i Haninge kommun att detta inte är en del av vår myndighetsutövning. Kommunens avisering av brandskyddskontroll kommer att ske som vanligt från Södertörns brandförsvarsförbund och avisering av sotning från Haninge Sotning och Ventilation, skfm Magnus Brandt.

Kontaktuppgifter till våra sotningsdistrikt

Tillbaka till arkivet