Asylboenden

Idag söker sig ett stort antal asylsökande till Sverige. I takt med att fler anlänt har även många boenden öppnats. Informationen nedan vänder sig till dig som vill öppna eller innehar ett boende för nyanlända och tydliggör Södertörns brandförsvarsförbunds (Sbff) roll vid dessa ärenden.