Ansökningsblanketter

Här hittar du ansökningsblanketter för ansökan om tillstånd till brandfarlig och explosiv vara. Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du tar del av den information som finns för respektive ämnesområde som du ansöker om tillstånd till.

Samtliga blanketter nedan kan du fylla i digitalt direkt på skärmen. Använd webbläsare Google Chrome när du fyller i blanketten. Med webbläsare Internet Explorer och Microsoft Edge fungerar inte vissa funktionaliteter. Observera att det inte går att spara uppgifterna digitalt i blanketterna. När du är färdig skriver du ut blanketten och skickar in den per post.

Brandfarlig vara 

Ansökningsblankett brandfarlig vara

Ansökningsblankett brandfarlig vara i skolor

Ansökan allmän information, del 1 
Ansökan, del 2  
Bilaga A, del 3
Bilaga B, del 4

Föreståndare för brandfarliga varor

Anmälan och delegering av föreståndare

Explosiv vara

Ansökningsblankett explosiv vara

Anmälan av föreståndare/deltagare explosiv vara

Ansökningsblankett handel med fyrverkeriartiklar

Debitering

SBFF tar alltid ut en avgift enligt gällande taxa för tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare. Avgiften baseras på nedlagd tid i ärendet. Observera att avgiften tas ut även om ansökan avslås eller dras tillbaka.