Gasolhantering i restaurang

Du behöver tillstånd för att hantera mer än 2 liter brandfarlig gas, exempelvis gasol, på restauranger. Många tycker att det är svårt att söka tillstånd till hanteringen. Därför har vi tagit fram en broschyr i samarbete med Räddningsverkets avdelning OFABex (Räddningsverket heter idag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Fogas och AGA.

Här hittar du blanketten Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara

Här kan du läsa broschyren Att söka tillstånd för gasol på restaurang i sin helhet

Kort sammanfattning av broschyren

Tillsammans med din ansökan och anmälan av föreståndare bifogar du ett enklare ritningsunderlag och en enklare beskrivning av din verksamhet och eventuella grannars verksamheter. Det spelar ingen roll om du ritat för hand eller i datorn. Det viktiga är att ritningen är tydlig. Om det finns brandlarm eller om lokalen eller omgivande lokaler är försedda med sprinklers ska detta framgå. Ritningsunderlaget ska visa:

 • var förvaringsskåpet för gasol är placerat
 • hur distributionsledningarna är dragna från förvaringsskåpet till förbrukningsstället
 • var entréer och nödutgångar är placerade
 • hur många sittplatser det finns och var de är placerade i förhållande till
 • förbrukningsstället för gasolen
 • var eventuella grannars lokaler finns
 • om det finns parkeringsplatser eller annat som kan påverka gasolhanteringen
 • ska detta markeras

Enklast för dig är att du nu tar kontakt med en installatör/gasolleverantör. Installatören ska efter slutförd installation ge dig ett papper på att installationen är riktigt utförd, detta papper visar för tillståndsmyndigheten vid avsyningen. Du ska också se till att få en klassningsplan (i broschyren kallad explosions-dokumentation).

Räddningsverket har i sitt informationsblad tagit fram övergripande tekniska krav för gasolanläggningar på restauranger. Där finns också information om s k terassvärmare.

För att förenkla för dig har Södertörns brandförsvarsförbund tagit fram förslag på skötselinstruktioner för mindre hantering av brandfarlig gas som du kan använda som en grund och skriva om så de passar just din verksamhet. Läs mer om skötselinstruktioner för mindre hantering av brandfarlig gas.

I detta steg söker du tillstånd till hanteringen, d v s skickar in handlingar till tillståndsmyndigheten enligt punkt 1 ovan.

Föreståndarna är de personer som har kunskap och ansvarar för gasolanläggningen på restaurangen. Föreståndarna är också kontaktpersoner mot myndigheterna och ska se till att alla i personalen har grundläggande kunskaper om gasolanläggningen. Utbilda därför gasolföreståndarna på lämplig sätt och anmäl dem till tillståndsmyndigheten på blanketten Anmälan och delegering av föreståndare.

Om tillståndsmyndigheten genomför en avsyning av gasolanläggningen kontrollerar myndigheten att du har gjort vad som krävs för att hanteringen ska vara säker. Om du får ett villkor i ditt tillstånd att avsyning ska genomföras innan du får ta anläggningen i drift innebär det att du inte får börja använda Gasolen innan tillståndsmyndigheten kontrollerat din anläggning.

Det sista steget innan du tar anläggningen i bruk är att alla på arbetsplatsen informeras och känner sig säkra på vad som gäller för gasolanläggningen.

Checklista innan du skickar in ansökan

Checklista

 • Är din ansökan komplett, har du fyllt i kontaktuppgifter, mängder etc.

 • Har du tagit del av informationen.

 • Har du bifogat ett ritningsunderlag och en verksamhetsbeskrivning.

 • Har du utsett och anmält gasolföreståndarna och bifogat denna med ansökan.

 • Har du laddat ned drift- och underhållsinstruktionerna.