Nya tillståndskrav och förändringar

Från och med 2021-08-01 skärptes vissa krav i lag (SFS 2010:1011) och förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE).

De skärpta kraven innebär bland annat att verksamheter som har tillstånd att hantera explosiva varor (undantaget varor av begärlighetsgrad C dvs t ex fyrverkeriartiklar som får säljas till allmänheten) ska anmäla alla personer som avses få delta i hanteringen och alla som utsetts som föreståndare till tillståndsmyndigheten (Södertörns brandförsvarsförbund). Tillståndsmyndigheten ska efter inhämtande av yttrande från polismyndigheten avseende personernas lämplighet godkänna personerna om de bedöms lämpliga. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta i hanteringen.

Vid ansökan om nytt tillstånd ska även personer med betydande inflytande i den verksamhet som söker tillstånd, det vill säga, styrelsemedlemmar/ledamöter, aktieägare, VD etcetera, anmälas för lämplighetsprövning.

Lagändringen gäller from 2021-08-01, men för godkännande av deltagare och föreståndare gäller en övergångsperiod om 6 månader dvs till 2022-02-01.

Här finner du blankett för anmälan av föreståndare och deltagare.