AGA LNG-terminal, Nynäshamn

AGA LNG-terminal är lokaliserad strax nordost om Nynäshamns tätort, direkt öster om Nynas. AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. LNG står för Liquified Natural Gas, det vill säga naturgas som efter kylning till minus 1620C försatts i flytande tillstånd. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. AGA:s LNG-terminal etablerades i Nynäshamn 2011.

Vad kan hända?

Flytande naturgas är brandfarligt och hanteringen är förenad med vissa risker. I företagets riskanalys har ett antal typfall studerats noggrant: 

  • Stort LNG-läckage i samband med lossning av fartyg
  • Stort NG-läckage på grund av ”roll over"
  • Stort läckage från en av förångarna
  • Fullt rörbrott från NG-ledning
  • Stort LNG-läckage vid bilutlastningen

Resultatet från riskanalysen visar att konsekvenserna på människor och miljö av ovan nämnda händelser är begränsade. Konsekvenserna kan framförallt påverka personal på företagsområdet samt miljön.

Den här beredskapen har AGA LNG-terminalen

Säkerhetsarbetet är främst inriktat på att förebygga att olyckor inträffar samt lindra konsekvenserna om de trots allt sker. Anläggningen är även försedd med ett antal tekniska säkerhetssystem för att minska omfattningen av en olycka.

Vill du veta mer?

Säkerhetsinformation

Välkommen att höra av dig till: 
AGA
149 82 Nynäshamn
Tfn 08-706 95 00 (vxl)
www.aga.se