Fuchs Lubricants Sweden AB

Information om FUCHS Lubricants verksamhet och produkter ur säkerhetsaspekt.

Fuchs Lubricants anläggning i Nynäshamn är klassificerad som farlig verksamhet utefter 2 kap. 4§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar i frågan. Den risk som föranleder länsstyrelsens beslut är ett utsläpp av olja som skulle kunna orsaka en allvarlig skada på miljön

FUCHS är en global koncern med huvudsäte i Tyskland. Vi utvecklar, tillverkar och säljer smörjmedel för de allra flesta användningsområden och branscher, så som exempelvis fordon, industri och metallbearbetning.

Smörjmedel används för att minska den friktion som orsakar energiförluster och nöter på material i motorer och maskiner. På anläggningen i Nynäshamn tillverkas smörjmedel för den nordiska marknaden. Produkterna består till största del av basolja men innehåller även tillsatsmedel, som ger respektive smörjmedel sina unika egenskaper. Merparten av de råvaror som ingår i tillverkningsprocesserna saknar helt brandklassning, vilket innebär att de har en flampunkt som ligger över 100 °C och inte är brandfarliga. Ett fåtal faller inom ramen för klass 3, vilket innebär att de har en flampunkt som ligger mellan 55 och 100 °C. Inga råvaror faller inom ramen för brandklass 1 och 2, med flampunkt vid lägre temperaturer.

Läs mer om FUCHS verksamhet och våra produkter på: https://www.fuchs.com/se/sv/

Sidan uppdaterades senast 2017-05-17.