Söderenergi AB, Fittjaverket

Verksamheten omfattar mottagning av eldningsolja från fartyg vid en oljepir i Mälaren, pumpning till bergrum och utleverans från bergrum till dels tankbilar och dels till Fittja värmeverk via rörledning.

Verksamhetsutövare

Söderenergi AB. Besöksadress: Sjöbodavägen 5 Norsborg. Postadress Box 7074, 152 27 Södertälje.

Sevesoanläggning

Lagring av tung eldningsolja, Eo5, i oljebergrum omfattas av Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar mottagning av eldningsolja från fartyg vid en oljepir i Mälaren, pumpning till bergrum och utleverans från bergrum till dels tankbilar och dels till Fittja värmeverk via rörledning.

Farliga ämnen som förekommer

Lagring av petroleumprodukt, eldningsolja 5.

Varning av allmänheten vid olycka

Bedöms inte vara aktuellt utifrån Söderenergi AB:s riskbedömning.

Tillsyn

Något tillsynsbesök från länsstyrelsen har ännu inte genomförts.

Ytterligare information

Ytterligare information kan fås från Johan Persson, tel 076-803 36 08.

 

Informationen som presenteras här är inkommen till Södertörns brandförsvarsförbund från Söderenergi AB, informationen har, av SBFF, redigerats i viss mån för att möjliggöra en förståelse från allmänheten.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-03.