Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, så kallat Systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete bör dokumenteras. Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse är objekt där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren. Skriftlig redogörelse lämnas in till Södertörns brandförsvarsförbund i en ifylld mall.

Den skriftliga redogörelsen ska uppdateras och lämnas till kommunen vid förändrade ägarförhållanden eller väsentliga förändringar av byggnaden, dock minst vart femte år.

Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in den skriftliga redogörelsen, men för att kunna göra det måste verksamheterna/hyresgästerna som finns i byggnaden i sin tur rapportera till fastighetsägaren. För anläggningar som är klassade som farliga verksamheter är det istället verksamhetsutövaren som är ansvarig för att lämna in och fastighetsägaren som ska hjälpa till med underlag. Redogörelsen lämnas till Södertörns brandförsvarsförbund.

Inlämning av redogörelsen

Södertörns brandförsvarsförbund erbjuder möjlighet att lämna skriftlig redogörelse via mallarna på den här hemsidan. Mallar, instruktioner och exempel hittar du här

Vi kan även ta emot den skriftliga redogörelsen i annat digitalt format (Excel, Word och PDF). För den som inte vill använda en dator tar vi självklart även emot redogörelser på papper, men vi ser helst att du använder mallarna på vår hemsida.

Vad händer sen?

Södertörns brandförsvarsförbund använder redogörelsen som en del av underlaget vid tillsyn, exempelvis vid beslut om tillsynsbesök ska utföras eller inte. Redogörelsen utgör även viktigt underlag i form av uppdaterade kontaktvägar till fastighetsägaren och verksamheterna.

Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrift om skriftlig redogörelse.
Allmänna råd om skriftlig redogörelse.