Digitala mallar med instruktion och exempel

Instruktion

Det finns två mallar. I mallen "Ägare" ska ägaren av byggnaden/anläggningen redogöra för byggnadens huvuddrag. I mallen "Verksamhet" ska innehavaren (hyresgästen) tillsammans med ägaren redogöra för sitt brandskydd. Ägaren är den som ansvarar för och sänder in samtliga delar till oss på räddningstjänsten. Hur detta ska gå till redovisas i ett exempel med kommentarer som du kan ladda ner nedan.

Varje innehavare som omfattas av kravet på att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet ska lämna in varsin del. Mallarna laddar du ner till din dator. Mallarna är gjorda på det sätt att du skriver eller klickar i de gråa fälten. Vissa fält har färdiga svarsalternativ vilka du kan välja genom att klicka i fälten "Välj svar".

  1. Ladda ned exempelfilen med kommentarer [exempel i pdf].

  2. Ladda ned mallarna [Mall ägare][Mall Verksamhet] till din dator. Öppna upp mallen och namnge ”Mall ägare” till Objektets fastighetsbeteckning.doc (t ex klövern8.doc). Namnge varje ”Mall verksamhet” till objektets fastighetsbeteckning plus verksamheten/företagets namn (t ex klövern8restaurangklövern.doc).

  3. Fyll i uppgifterna tillsammans med hyresgästerna. Observera att ni inte får lämna fält obesvarade. Alla uppgifter är obligatoriska. Redogörelser som inte är kompletta kommer att returneras.

  4. Skicka in redogörelserna till oss helst med e-post till brandforsvaret@sbff.se.

Ägaren ansvarar för att redogörelserna inkommer i sin helhet till oss. För farlig verksamhet ansvarar verksamhetsutövaren.

Följer du exempelfilen ovan ska tre filer skickas in till oss:

- klövern8.doc (ägarens redogörelse)
- klövern8restaurangklövern.doc (redogörelse från verksamhet A)
- klövern8matssonsmaskinindustriab.doc (redogörelse verksamhet B)