Avgifter/taxa brandskyddskontroll

Förbundsdirektionen i Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om taxan (priset) för brandskyddskontroll. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner.

Avboka eller omboka

Av- eller ombokning måste ske senast 3 arbetsdagar innan din bokade tid, annars utgår avgift enligt gällande taxa.

 

Taxa brandskyddskontroll