Så eldar du säkert i vinter

Är din eldstad sotad och godkänd?

Kontakta ditt sotningsdistrikt om du är osäker. Vissa inrykningsproblem kan komma från sotrester, trasiga rökgasfläktar eller fågelbon i skorstenen. Sotaren avlägsnar även brandfarlig tjärbeläggning för att minska risken för soteld i eldstad och skorsten.

Har du rätt bränsle?

Veden du eldar ska vara torr. Gärna lagrad i minst 1 år och innehålla max 20 procent fukt. Detta kan enkelt kontrolleras genom att antingen använda en fuktmätare eller ta 2 vedträn och slå dem mot varandra. Det ska låta torrt och hårt, inte stumt. Om du köper ved i säck kan det vara lämpligt att förvara den inomhus ett par dagar innan eldning så att den blivit ordentligt rumstempererad. Veden ska vara kluven i klabbar på cirka 30 cm med en diameter på cirka 7-9 cm. Det går bra att elda både björk, lönn och bok. Undvik ek då detta träslag ger mycket höga temperaturer som i längden kan vara skadligt för din eldstad och skorsten. Även gran och tall går utmärkt att elda, men dessa träslag sprätter ofta gnistor så se till att ha ett ordentligt gnistskydd framför eldstaden och att ingen matta ligger för nära det skyddande eldstadsplanet på golvet. Pelletsbriketter och andra typer av pressad flis har mycket högt värmevärde. Innan eldning med denna bränsletyp bör du kontrollera att din eldstad är godkänd för det.

Eldar du på rätt sätt?

En eldstad kräver mycket syre för att fungera ordentligt, annars kan det lätt ryka in och bli svåreldat. I själva upptändningsfasen kan det krävas att bostadens friskluftsventiler, eller ett fönster, öppnas för att släppa in extra luft och därmed öka draget i skorstenen. Rekommenderad vedmängd är cirka 2,5 kg torr ved/timme. Elda inte längre än 3-4 timmar åt gången. En tumregel är att låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda på nytt.

Vad gör du med askan?

Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, blivit ställd på verandan eller altanen. Även om eldning skedde för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Aska och sotrester ska därför alltid hanteras på ett brandsäkert sätt. Dessa ska läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet placeras på obrännbart underlag.

Sammanfattningsvis

  • Elda torr, lagom stor ved
  • Elda inte för hårt och för länge i din eldstad
  • Se till att elden och glöden är ordentligt släckt innan du lämnar eldstaden
  • Vid problem med inrykning eller lukt, kontakta sotningsdistriktet
  • Vid soteld eller brand ring 112 

Hur blev Södertörns brandförsvarsförbund experter på eldning?

Sedan 2014 utför vi brandskyddskontroller av samtliga eldstäder i våra 10 kommuner. Vi aviserar dig som fastighetsägare och kommer ut på plats för att kontrollera skicket på din eldstad och skorsten för att säkerhetsställa att allt ser bra ut och att ingen brandfara föreligger. Kontrollen avslutas med att ett protokoll eller föreläggande lämnas till fastighetsägaren så att eventuella brister kan åtgärdas. Vi har även ett gott samarbete med våra olika sotningsdistrikt och hjälper gärna till att svara på frågor kring brand- och taksäkerhet.