Ansökan om dispens för annan behörig sotare

Det är Södertörns brandförsvarsförbund som har ansvaret för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Om du vill att någon annan ska sota din fastighet kan du ansöka om dispens för detta.

För dig som har en fastighet inom Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhetsområde (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gäller följande för annan behörig sotare:

  1. Du ansöker om dispens för annan behörig sotare på blankett Ansökan annan behörig sotare.
  2. Dispensen gäller för din fastighet.
  3. Rengöring/sotning ska genomföras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.
  4. Om förutsättningarna ändras ska du anmäla detta till Södertörns brandförsvarsförbund. Det kan vara ägarbyte, ändringar i eldningsanläggningen, bränsleslag etc.
  5. Fastigheten ska rengöras/sotas inom de intervaller som fastställts av Södertörns brandförsvarsförbunds direktion, se frister sotning och rengöring.
  6. Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs med de intervaller som fastställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap se länken Brandskyddskontrollfrister. Om kontrollen visar att rengöringen inte utförts på ett tillfredsställande sätt kan dispensen återkallas.
  7. Dispensen gäller tillsvidare men kan om det finns anledning upphävas av brandchefen.
  8. De uppgifter du lämnat i dispensansökan registreras i ett fastighetsregister hos oss.
  9. Dispensbeslutet meddelar vi till dig som fastighetsägare, samt till sotningsdistriktet.