Är syrgas, stödgaser som argon brandfarliga?

Svar:

Nej ingen av gaserna kan bilda en brännbar gasblandning med luft vid 20 grader C.

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!