Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut om tillstånd för att sälja, köpa och hantera brandfarliga och explosiva varor?

Svar:

Det beror dels på hur noga du varit med att fylla i din ansökan och dels på våra handläggares arbetsbelastning. Kompletta ansökningar kan behandlas relativt snabbt. Det händer att dessa kan beslutas över en dag. Enligt lag så måste vi ge ett besked inom 3 månader. Observera att handläggningen av ditt ärende påbörjas först efter det att du betalat in ansökningsavgiften (grundavgiften).

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!