Hur mycket brandfarliga varor får man ha hemma?

Svar:

Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarliga varor hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. Med detta menas att t ex att en villaägare får ha 1 Gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare te x lacknafta, rödsprit etc. Villaägaren kan i detta exempel formellt ha mer brandfarliga produkter hemma men har han/hon inte behovet ska inte mer produkter finnas i hemmet.

Gränsen för när tillstånd till hantering av brandfarliga varor krävs är:

  • Gasol max 60 liter (flaskornas volymer som räknas)
  • Annan brandfarlig gas max 5 liter (flaskornas volym räknas)
  • Brandfarlig vätska max 100 liter
  • Vätska för uppvärmning t ex oljecistern till oljebrännare 10 000 liter


Om du hanterar mer än dessa volymer krävs tillstånd.

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!