Hur vet jag om en brandfarlig vara är brandfarlig?

Svar:

En brandfarlig vätska är en vätska där flampunkten är 100 grader C eller därunder. Det enda sätt att ta reda på flampunkten är att du tittar i varans produktblad. För gaser gäller att om de vid 20 grader C kan bilda en antändbar gasblandning med luft är gasen brandfarlig.

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!