Kostar det pengar att söka tillstånd för brandfarliga och explosiva varor även om mitt tillstånd inte beviljas?

Svar:

Ja, det är prövningen som du betalar för. Inte om ditt tillstånd beviljas eller ej.

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!