Kostar det pengar att söka tillstånd för brandfarliga och explosiva varor även om mitt tillstånd inte beviljas?

Svar:

Ja, det är prövningen som du betalar för. Inte om ditt tillstånd beviljas eller ej. Klicka här för mer information om avgifter.

Är du nöjd med svaret på denna fråga? Ja Nej
Lämna gärna en kommentar:
Tack för din feedback!