Utrustning för att hantera en brand

En brand i en bostad kan sprida sig mycket fort. Det är därför viktigt att du som boende kan göra något själv för att försöka stoppa branden. Det finns tre viktiga saker att ha i sitt hem och som kan rädda både liv och egendom.

Brandvarnare

Väcker dig på natten och ser till att du kan ta dig ut. 1 brandvarnare på ca 60 kvm bör du ha och de bör också vara sammanlänkade så om en börjar tjuta så tjuter alla.

Kontroll av brandvarnare

På din brandvarnare så har du en testknapp. Om brandvarnaren tjuter då du trycker in den så är batteriet okej. Du bör kontrollera brandvarnaren minst en gång per år så gör det gärna till en rutin i samband med till exempel julstädningen. Brandvarnaren börjar i regel pipa om batteriet är på väg att ta slut därför kan det också vara bra att kontrollera dem efter en längre borta vistelse.

Brandfilt

Lämplig att ha hängande i köket för att ha nära till hands för att kunna kväva en brand i exempelvis en kastrull.

Kontroll av brandfilt

Titta så att brandfilten hänger där den ska och att den inte täckts över av något utan är lättåtkomlig om det skulle behövas.     

Handbrandsläckare

Vi rekommenderar att du har en 6 kg pulversläckare vilken går att använda på nästan alla typer av bränder med ett effektivt resultat.

Kontroll av handbrandsläckare

Titta på din handbrandsläckare samtidigt som du kontrollerar din brandvarnare. Manometern ska stå på grönt så att det fortfarande är tryck i den. En pulversläckare kan vara bra att vända då och då så att inte pulvret blir en stor klump inne i släckaren.