Bastu

Om du har en bastu hemma som endast används som förråd rekommenderar vi att bastuaggregatet kopplas ur för att minska risken att det slås på av misstag.

Om du både använder bastun till bastubad och tillfällig förvaring eller klädhängning bör du inte hänga eller förvara saker nära aggregatet. Du bör även som rutin alltid titta in i bastun innan du slår igång den. Startreglaget bör sitta så att barn inte kan nå det och slå på det av misstag eller att reglaget är för likt en lysknapp. Det bör finnas en lampa på utsidan som kan indikera ifall bastun är påslagen.

I övrigt bör du vara uppmärksam på om vägen bakom eller i anslutning till aggregatet har börjat svartna eller till och med förkolna. Om så är fallet kan du förstärka väggen med en cementbaserad skiva, till exempel minerit.