Brand i elapparater

I våra hem finns det idag en mängd olika elektriska apparater. Samtliga utgör en brandrisk om de är gamla och slitna eller används på fel sätt. I båda fallen är problemet att det skapas ett motstånd i utrustningen som alstrar värme och sedan antänder närliggande material. Här följer några tips på vad du kan göra för att minska riskerna med elbränder.

Checklista

 • Kör inte tvätt och diskmaskiner när du inte är hemma eller då du sover

  Om något fel skulle uppstå så har du en chans att hantera detta själv.

 • Byt ut gammal och trasig el-utrustning

 • Gör inte egna elinstallationer

  Anlita en fackman så att det blir korrekt utfört.

 • Koppla inte samman flera skarvsladdar

  Detta skapar ett motstånd som kan starta en brand.

 • Håll rent bakom tv-apparater, kylskåp etc

  Damm kan täppa till luftintag till maskinerna.

 • Låt inte datorer ligga i soffan eller andra stoppade möbler

  Fläkten kan lätt täckas för och skapa värme som sedan antänder möblerna.