Levande ljus

Ett flertal bränder startar varje år på grund av bortglömda ljus, framförallt under årets mörka månader november-februari. Så för att undvika detta följer här några tips.

Checklista

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade

  Ha som rutin att alltid släcka när du lämnar rummet och undvik att tända ljus när du är lite stressad och lätt glömmer, t ex på morgonen.

 • Det är också viktigt för brandskyddet att tänka på vilken typ av ljusstakar du använder

  Ljusstakar ska vara stadiga och obrännbara.

 • Undvik mossa i adventsljusstaken

  Då den antänder väldigt lätt och fungerar då som en stor veke. Det finns brandsäker mossa att köpa.

 • Släck ljusen innan de har brunnit ner för långt

 • Ställ inte ljus för nära varandra

  Flera värmeljus på en tallrik till exempel producerar stor mängd ånga från stearinet vilket kan antända samtidigt och ge en större explosionsartad flamma vilken lätt antänder brännbart material i närheten.