Fyrverkeri

Hantering av fyrverkeriartiklar är förknippad med risker. Därför är det viktigt med ett rätt skött och avfyrat fyrverkeri. Här är några bra tips för ett säkert fyrverkeri.

Krav på tillstånd för fyrverkeriraketer med "pinne"

Från och med den 1 juni 2019 träder en ny föreskrift ang explosiv vara i kraft (MSBFS 2019: 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor). I och med den nya föreskriften omfattas inte längre fyrverkeriraketer med styrpinne (dvs vanliga raketer som sitter på en pinne avsedda att skjutas iväg från en avfyringsramp eller liknande) av det undantag från tillståndsplikt som gäller andra fyrverkeriartiklar som allmänheten kan köpa i vissa butiker ffa inför nyår.

För att få köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne efter 1 juni, eller andra pyrotekniska artiklar som inte omfattas av undantagen, behövs tillstånd och för att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare. I Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner är det Södertörns brandförsvarsförbund som mot avgift hanterar tillståndsansökningar.

Anledningen till de skärpta kraven är att fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkeri.

Användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd.

Läs mer på MSB:s eller polisens hemsidor.

Checklista

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad

  Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.

 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid

 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop

 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen

 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen

 • Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs

 • Håll säkerhetsavståndet och se till att dina åskådare också gör det

 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar

  Tänd aldrig en slocknad stubin igen, lämna tillbaka pjäsen istället.

 • Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador

  Visa hänsyn. Skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

Visste du att

 • Det är enligt ordningslagen generellt förbjudet att använda fyrverkerier utan tillstånd från polismyndigheten. Nyårshelgen är undantagen från förbudet.
 • Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa och använda fyrverkerier.
 • Smällare är förbjudna i Sverige.
 • Raketer som skjuts upp i luften och smäller är tillåtna om ljudet bara är en bieffekt.

Allvarliga skador 

Alla fyrverkerier innehåller pyrotekniska satser som kan brinna snabbt utan syre. En del fyrverkerier skjuts upp i luften med en hastighet av 100 meter per sekund. Fyrverkerier kan orsaka allvarliga skador, vanligast är hand- och ögonskador. Ca 200 personer skadas varje år i fyrverkeriolyckor.

Åldersgränsen på 18 år är införd för att minska risken för olyckor och skador i samband med fyrverkerier. Ofta är det ungdomar under 18 år som är inblandade i dessa.

Att ”langa”

Som vuxen har du ansvar för de fyrverkerier som du köper. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör dig skyldig till ett brott. Vid möte med polisen kommer den minderåriga att bli fråntagen sina fyrverkerier. Om personen är över 15 år kan det även leda till straffpåföljd.

Fyrverkerier är explosiva varor som omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.

Ditt stöd smäller högt

Missbruk av fyrverkerier och smällare uppfattas som ett stort samhällsproblem i Södertälje. Polis, kommun och vi har prioriterat frågan lokalt och tillsammans genomför vi kampanjen Ditt stöd smäller högt.

Läs mer om Ditt stöd smäller högt

Läs mer om Till dig som förälder