Svävande thailyktor

Användandet av svävande lyktor, ofta kallade thailyktor (kom loy), blir alltmer vanligt i samband med någon typ av högtidsfirande. Lyktan är vanligtvis tillverkad av flamsäkert papper och värms upp av en konstruktion med en bit parafinindränkt papp som tänds på. Brinntiden för pappen kan variera, men är cirka 10-20 minuter.

Risker med användning

Lyktorna kan vara ett tyst alternativ till fyrverkerier vid nyårsfirande, men även de har sina risker. Tänk på att lyktan driver med vindriktningen och kan träffa eller landa på, ytor och föremål som är brännbara. I tätbebyggda områden finns det även risk för att lyktorna landar på balkonger eller på andra platser där det finns brännbart material. Sådana tillfällen har orsakat bränder både på balkonger och i bostäder. En brinnande lykta som landar i torr skog eller på torr mark kan leda till bränder. Vissa lyktor har en ståltrådskonstruktion som kan skada djur och skräpa ner i naturen.

Det har även skett incidenter där lyktan har landat på en tät trafikerad motorväg, detta kan orsaka häftiga inbromsningar och därmed risk för trafikolyckor. Lyktorna kan även orsaka störningar i flygtrafiken och får inte användas i närheten av flygplatser.

I våra kommuner finns dessutom ett stort antal områden där öppen eld ej får införas, eftersom det råder stor brandrisk och/eller området är explosionsskyddat. Här kan en indrivande lykta innebära stora risker, både för företagets anställda och andra.

Checklista

  • Använd lyktor som är helt biologiskt nedbrytbara och består av bambu eller motsvarande

  • Antänd inte lyktan i en folksamling

    Innan lyktan är fylld med varmluft är den svår att hantera.

  • Använd aldrig lyktan när det råder eldningsförbud

  • Använd inte lyktor i närheten av klassade områden, tänk på att lyktorna kan driva iväg långt med vind och luftströmmar

    För flygplatser finns krav på tillståndsansökan inom 10 kilometer. Detta avstånd kan ge en riktlinje om säkerhetsavstånd även vid närhet till industrier med klassade områden och dylikt.

  • Vädret måste vara stabilt och rekommenderad vindhastighet understiga 8 m/s