Brandsäker camping

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa.

En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner. Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls.

Mer information om brandsäker camping hittar du på webbplatsen DinSäkerhet.se

Checklista

 • Grilla aldrig i förtältet eller hustältet

  Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koldioxid.

 • Placera grillen rätt

  Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen.

 • Påfyllnad av bränsle

  Häll aldrig på bränsle i fältkökets brännare innan du förvissat dig om att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. I annat fall kan bränslet i flaskan flamma upp och du riskerar att få svåra brännskador.

 • Hantera gasolen rätt

  Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

 • Placering av husvagn

  Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

 • Rekommenderat avstånd

  På campingplatser är det viktigt att hålla ordentligt avstånd mellan tält, husvagnar och husbilar för att minska brandrisken. Om möjligt minst fyra meter.

 • Säkerhet på campingplatsen

  Ta reda på var det finns brandsläckningsutrustning på campingplatsen.